Υγεία


Coswin 8i CMMS: Λειτουργίες συντήρησης εξοπλισμού νοσοκομείων και των υποδομών τους.

Το λογισμικό Coswin 8i CMMS έχει διαμορφωθεί για να καλύπτει τις ανάγκες διαχείρισης της συντήρησης τεχνικών τμημάτων, τμημάτων βιοϊατρικής και πληροφορικής.

Λειτουργίες:

 • Διαδικασίες Συντήρησης πολλών τμημάτων (τεχνικό, βιοϊατρικής τεχνολογίας, ΙΤ)
 • Μητρώο Υλικών
 • Διαχείριση Συμβάσεων
 • Πύλη (portal) Αιτήσεων Εργασίας
 • Διαχείριση Διορθωτικών εργασιών
 • Διαχείριση Προληπτικών εργασιών
 • Διαχείριση Συμβάσεων
 • Διαχείριση Αποθηκών
 • Διαχείριση Προμηθειών
 • Περιλαμβάνονται: CE class, διεθνή πρότυπα ονοματολογίας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (CEN/TC 257), διαχείριση εγγυήσεων, διαχείριση μοντέλων.
 • Το Coswin 8i ενσωματώνεται εύκολα στο Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου σας.
  Το Coswin 8i είναι μια ευέλικτη λύση που μπορεί να εφαρμοστεί τμηματικά, κατάλληλη για απλές ή σύνθετες ανάγκες, όπως οι ιατρικοί όμιλοι με πολλαπλές εγκαταστάσεις.

ΠΕΛΑΤΕΣ:

Groupe Hospitalier du Havre, CHU de Nancy, CHU de Caen, CHI de Clermont de l’Oise, CH de Roubaix, Centre Hospitalier du Cotentin, Hôpital Simone Veil, Hôpitaux Civils de Colmar, EPSM de la Réunion κ.α.