Εκπαίδευση


Η ομάδα μας είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα πλάνο εκπαίδευσης βασισμένο στις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Η εκπαίδευσή μας προσαρμόζεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν το προφίλ του χρήστη, τις τεχνικές του γνώσεις, καθώς και τις λειτουργίες που πρέπει να εφαρμοστούν. Η εκπαίδευση προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

Μια εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες σας

Ο Όμιλος Siveco παρέχει διάφορους τύπους προγραμμάτων εκπαίδευσης σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του πελάτη και την προσέγγιση του έργου:

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαίδευση πάνω στις γενικές λειτουργίες του Coswin.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις λειτουργίες και το περιβάλλον σας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Εκπαίδευση για την προσαρμογή του CMMS Coswin.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Εκπαίδευση για την διαχείριση της βάσης δεδομένων και του περιβάλλοντος του Coswin.