Συνοδεία


Για να επιτύχει η εφαρμογή του λογισμικού διαχείρισης εξοπλισμού (CMMS) Coswin, η ομάδα μας θα σας καθοδηγήσει από τα αρχικά στάδια σχεδιασμού του έργου μέχρι και την έναρξη λειτουργίας του συστήματος.

Οι ειδικοί της εταιρίας μας με εμπειρία 30 και πλέον ετών στη Διαχείριση Έργων είναι στη διάθεσή σας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Όμιλος Siveco θέτει ομάδες ειδικών στην διάθεσή σας: Υπεύθυνος Έργου, Σύμβουλοι, Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, και Υπεύθυνοι Ανάπτυξης Λογισμικού θα σας καθοδηγήσουν στα έργα Coswin:

 • Yλοποίηση Έργου
 • Coswin migration
 • Eπέκταση του CMMS ή τροποποιήσεις
 • κ.α.

CHANGE MANAGEMENT

Η εφαρμογή ενός λογισμικού CMMS αποτελεί τον πυρήνα της της λειτουργίας της εταιρίας μας και μπορεί να επιφέρει αλλαγές στην καθημερινότητα των ανθρώπων σας. Οπότε η επίδραση στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν σε όλη τη διάρκεια του έργου.
Η Διαχείριση της Αλλαγής έχει ως στόχο να διευκολύνει την αποδοχή των αλλαγών που προκαλούνται από την εφαρμογή του νέου λογισμικού και τη μείωση των παραγόντων απόρριψής του.

 • Η συμμετοχή των χρηστών,
 • η επικοινωνία,
 • η εκπαίδευση,
 • η τεκμηρίωση,
 • και η βοήθεια

αποτελούν βασικά συστατικά για ένα επιτυχημένο Έργο και η ομάδα της Siveco μπορεί να σας βοηθήσει με την τεχνογνωσία της στην υλοποίηση του λογισμικού, δημιουργώντας άριστες συνθήκες για την εταιρεία.

CONSULTING

Η ομάδα της Siveco αποτελείται από ειδικούς, εξειδικευμένους στο Coswin, που μπορούν να δώσουν λύσεις σε όλα τα θέματα συντήρησης. Αυτό εξασφαλίζει στους πελάτες μας συνεχή υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του.

ΤΑΧΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΙΑ

Μετά την υλοποίηση του Coswin , η Siveco προτείνει στους πελάτες της την συνοδεία στην χρήση, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του λογισμικού.

Παρέχονται 2 είδη υπηρεσιών:

 • Ταχεία Συνοδεία Λειτουργίας, για την βελτιστοποίηση της καθημερινής χρήσης του Coswin.
 • Ταχεία Συνοδεία Διαχείρισης, για την βελτιστοποίηση των τεχνικών σας γνώσεων, ώστε να εξοικονομείται χρόνος στη διαχείριση του Coswin.

Οι σύμβουλοί μας εκπαιδεύουν τους χρήστες σας ξεχωριστά σε δίωρες συνεδρίες οι οποίες είναι σχεδιασμένες ειδικά για να καλύψουν τυχόν απορίες των χρηστών και να βελτιστοποιήσουν την καθημερινή τους απόδοση.

Τα στάδια της Ταχείας Συνοδείας:

 • Αρχικά, αναπτύσσουμε και επικυρώνουμε το πρόγραμμα εκπαίδευσης: καταγράφονται όλοι οι υποψήφιοι χρήστες της εκπαίδευσης και δημιουργείται ένα λεπτομερές πλάνο, διαθέτοντας δύο ώρες για κάθε χρήστη.
 • Έπειτα πραγματοποιείται η εκπαίδευση: εδώ ο χρήστης καλείται να περιγράψει την εμπειρία του στο Coswin και τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ο σύμβουλός μας, βασιζόμενος στην εμπειρία του και στην βαθιά γνώση του προϊόντος καλείται να δώσει την καλύτερη λύση σε κάθε περίπτωση, βελτιστοποιώντας την καθημερινή χρήση του Coswin για το χρήστη.
 • Στο τελικό στάδιο πραγματοποιείται συνάντηση όλων των χρηστών, όπου όλοι μπορούν να μοιραστούν και να συζητήσουν σκέψεις και ιδέες τους. Αυτό το στάδιο διεξάγεται για να ενισχύσει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει ο καθένας προσωπικά και να συνθέσει τις διαφορετικές λύσεις που προτάθηκαν, έτσι ώστε όλοι οι χρήστες να κατανοήσουν σε βάθος τη λειτουργικότητα του Coswin.

Τα αποτελέσματα είναι άμεσα! Θα δείτε άμεση βελτίωση στην απόδοση και την ικανότητα των χρηστών σας μετά το τέλος της συνοδείας.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Η ομάδα της Siveco θα σας κατευθύνει, όσον αφορά τα συμβατά περιβάλλοντα με το Coswin (λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων). Μ’ αυτόν τον τρόπο, οι πελάτες μας διασφαλίζουν την άριστη ενσωμάτωση του λογισμικού στο περιβάλλον τους και τη βέλτιστη απόδοση της λύσης.

Περιεχόμενο των ενεργειών μας:

 • Ανάλυση της προς υλοποίηση αρχιτεκτονικής.
 • Εγκατάσταση του περιβάλλοντος.
 • Αρχεία DAT.
 • Ενημέρωση Περιβάλλοντος.
 • Αλλαγή των servers.
 • Έλεγχος της υφιστάμενης αρχιτεκτονικής.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του λογισμικού και να εξοικονομηθεί χρόνος, οι σύμβουλοι της Siveco μπορούν να ανακτήσουν τα υπάρχοντα δεδομένα σας από κάποια άλλη λύση CMMS, αρχεία Excel ή άλλες βάσεις δεδομένων. Στην συνέχεια θα τα εισάγουν στο Coswin μαζικά με τη χρήση των τυποποιημένων εργαλείων μας (Clic Clac, EDI, κτλ).

Χάρη στην απλότητα και την ταχύτητα των εργαλείων του λογισμικού στην εισαγωγή δεδομένων, έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε την μεταφορά των δεδομένων της εταιρείας σας στο Coswin με ευκολία και χωρίς απώλεια δεδομένων από την παλαιά σας εφαρμογή!

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Αν δεν έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μόνοι σας την παραμετροποίηση του Coswin, εμπιστευτείτε την Ομάδα Διαχείρισης Έργου της Siveco να την υλοποιήσει για σας:

 • Προσαρμογή Οθονών στις ανάγκες της εταιρείας.
 • Προετοιμασία αρχείων για την ανάκτηση δεδομένων.
 • Δημιουργία προφίλ χρηστών.
 • Κατασκευή ή προσαρμογή των Δεικτών Απόδοσης στις ανάγκες της εταιρείας.
 • Αρχεία Τεκμηρίωσης (αρχεία προδιαγραφών, υλικό εκπαίδευσης, εγχειρίδια χρήσης κτλ).

Η Siveco εγγυάται την επιτυχημένη υλοποίηση του Έργου άμεσα!