Συνεργάτες


Οι συνεργασίες μας στην διάθεσή σας

Σε έναν τομέα δραστηριοποίησης που είναι αναπτυσσόμενος (λογισμικά CMMS), μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η ενίσχυση της υποστήριξης διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η ποιότητα της υλοποίησης του έργου θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Σε αυτήν την κατεύθυνση η Siveco Hellas ξεκίνησε το Πρόγραμμα Συνεργατών Προστιθέμενης Αξίας (Value Added Partner Program – VAPP) το 2009.

Το πρόγραμμα VAP στοχεύει στην παροχή της καλύτερης συνεργασίας με τις καταξιωμένες λύσεις και υπηρεσίες της Siveco. Το πρόγραμμα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες κερδών στους συνεργάτες που έχουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα τους ή διείσδυση στην γεωγραφική περιοχή τους.

Προσφέρουμε διάφορα επίπεδα συνεργασιών :
1. Απλή πρόταση ενημέρωσης σχετικά με τις δραστηριότητες της Siveco.
2. Πιστοποιημένη δυνατότητα υλοποίησης του έργου CMMS.
3. Διανομή και πιστοποιημένη δυνατότητα υλοποίησης του έργου CMMS.
Σε κάθε περίπτωση, η Siveco εξασφαλίζει ότι ο κύριος σκοπός του επιπέδου συνεργασίας είναι η διασφάλιση των συμφερόντων και των δύο πλευρών (συνεργάτη και τελικού πελάτη). Οι συνεργάτες εκτός Ελλάδος αποτελούν έναν κρίσιμο ρόλο στη διεθνή ανάπτυξη της Siveco Hellas.

Οι Συνεργάτες Προστιθέμενης Αξίας λειτουργούν παράλληλα με την ομάδα της Siveco Hellas με έδρα την Αθήνα, τόσο για τις πωλήσεις όσο και για τις υλοποιήσεις. Οι πελάτες επωφελούνται από τη βελτιωμένη ικανότητα υποστήριξης, την ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη και την καλύτερη ενσωμάτωση με διάφορες λύσεις τρίτων κατασκευαστών, με βάση την αναγνωρισμένη σουίτα λογισμικού συντήρησης της Siveco. Το πρόγραμμα συνεργασίας περιλαμβάνει ολοκληρωμένη διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης. Υπάρχουν σεμινάρια συνεργατών και κοινές εκδηλώσεις προώθησης που διοργανώνονται μέσα στο έτος.

Οι υπάρχοντες συνεργάτες της Siveco VAP περιλαμβάνουν την Reliance Group, Tecla Consulting και άλλους: τεχνικές εταιρείες , εταιρείες παροχής υπηρεσιών, προμηθευτές εξοπλισμού και λογισμικού. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα VAP της Siveco Hellas, την εμπειρία μας, τις ιστορίες επιτυχίας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα επίπεδα συνεργασίας και πώς να μπείτε στο VAPP επικοινωνήστε μαζί μας στο info@siveco.gr

Few figures

28

years of experience

90000

Coswin users throughout the world

Few figures

1991

creation of Siveco UK

1997

creation of Siveco Italia

2007

creation of Siveco Brasil

2008

creation of Siveco Tunisia

2011

creation of Siveco Benelux