Σχετικά με την Siveco Hellas


Η SIVECO HELLAS από την ίδρυσή της (2002) δραστηριοποιείται στην υλοποίηση Λογισμικών Διαχείρισης Συντήρησης Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων (CMMS- Computerised Maintenance Management Systems / EAMS – Enterprise Asset Management Systems).

Η SIVECO HELLAS από την ίδρυσή της (2002) δραστηριοποιείται στην υλοποίηση Λογισμικών Διαχείρισης Συντήρησης Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων (CMMS – Computerised Maintenance Management Systems / EAMS – Enterprise Asset Management Systems). Τα πρώτα έργα που η εταιρία ανέλαβε αφορούσαν την υλοποίηση Λογισμικού CMMS σε Βιομηχανίες (Τμήματα Συντήρησης Μηχανημάτων Παραγωγής, Τμήματα Βιομηχανικής Υποστήριξης – Utilities, Τμήματα Διαχείρισης Οχημάτων – Fleet Management) ενώ γρήγορα η εταιρία ανέλαβε την υλοποίηση Λογισμικού CMMS σε εταιρίες Facility Management και Δημόσιους Οργανισμούς.

Η ομάδα της SIVECO HELLAS αποτελείται από μηχανικούς με μεγάλη εμπειρία στην Διαχείριση Συντήρησης και στην υλοποίηση έργων Μηχανογράφησης Συντήρησης σε Τεχνικά Τμήματα και Τεχνικές Υπηρεσίες (CMMS) καθώς και σε εταιρίες Facility Management (CAFM). Το 2009 η εταιρία επέκτεινε τις δραστηριότητές της στην Οργάνωση Τεχνικών Τμημάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών σε θέματα Συντήρησης και Διαχείρισης Εξοπλισμού (Οργανόγραμμα Τμήματος Συντήρησης, Διαδικασίες Συντήρησης, συμπεριλαμβανομένου planning & scheduling, Δείκτες Απόδοσης Συντήρησης, Καρτέλα συντήρησης μηχανήματος – περιλαμβάνει την προληπτική (time based) και την προβλεπτική (condition based) συντήρηση, κ.α.

Κύριος στόχος της SIVECO HELLAS είναι η υποστήριξη των αναγκών οργάνωσης της συντήρησης Eταιριών και Οργανισμών κάθε μεγέθους, από κάθε τομέα της αγοράς (Βιομηχανίες, Εταιρίες Facility Management, Δημόσιοι Οργανισμοί, Νοσοκομεία, Ξενοδοχεία, Πολυκαταστήματα, Ναυπηγεία, Εταιρίες Μεταφορών, κ.α.) που δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα, Κύπρο, Βαλκάνια και Μέση Ανατολή.

Από το 2008 η εταιρία αναπτύσσει λογισμικό Διαχείρισης Ποιότητας για την βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών.

Μετά την υλοποίηση η τεχνική υποστήριξη γίνεται απ’ ευθείας από την SIVECO HELLAS ή σε συνεργασία με εταιρίες του δικτύου του ομίλου SIVECO GROUP.

Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Έλεγχος και Αξιολόγηση οργάνωσης Τμημάτων Συντήρησης – Χρήσης Λογισμικών Διαχείρισης Συντήρησης,
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες αποτύπωσης και οργάνωσης διαδικασιών συντήρησης – αποθηκών – προμηθειών,
 • Διαχείριση έργου,
 • Καταγραφή – Συλλογή δεδομένων εξοπλισμού και εγκαταστάσεων,
 • Μεταφορά Δεδομένων από παλαιές εφαρμογές,
 • Εγκατάσταση λογισμικών, εισαγωγή δεδομένων,
 • Παραμετροποίηση – Προσαρμογή λογισμικών,
 • Ειδικές εκπαιδεύσεις,
 • Διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές – π.χ ERP, SCADA, BMS, GIS κ.α.
 • Σήμανση μηχανημάτων και εγκαταστάσεων,
 • Τεχνική υποστήριξη.

Few figures

28

years of experience

90000

Coswin users throughout the world

Few figures

1991

creation of Siveco UK

1997

creation of Siveco Italia

2007

creation of Siveco Brasil

2008

creation of Siveco Tunisia

2011

creation of Siveco Benelux