Ενέργεια


Coswin 8i CMMS: Λειτουργίες συντήρησης εξοπλισμού και υποδομών παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας.

Το CMMS λογισμικό μας προσαρμόζεται στις ανάγκες διαχείρισης της συντήρησης στον τομέα της ενέργειας.

Λειτουργίες:

  • Κατάσταση Εξοπλισμού και Κρισιμότητα
  • Άδειες Εργασίας & Διαχείριση Κινδύνων
  • Ανταλλακτικά Εξοπλισμού
  • Διαχείριση Συμβάσεων και Εγγυήσεων
  • Συστήματα Προειδοποίησης
  • Διαχείριση Προσωπικού
  • Διαχείριση Σταματημάτων
  • Προγραμματισμός & Παρακολούθηση Εργασιών Συντήρησης
  • Επιθεωρήσεις & Λιπάνσεις

Το Coswin 8i είναι μια ευέλικτη λύση που μπορεί να εφαρμοστεί τμηματικά, κατάλληλη για απλές ή σύνθετες ανάγκες, όπως εταιρίες ενέργειας με πολλαπλές εγκαταστάσεις.

ΠΕΛΑΤΕΣ:

ΔΕΗ, Areva, Alstom, IFP Energies Nouvelles, Sonelgaz, Senelec, Ipiranga, STEG, Abener Solucar, Gas Rimini, Electricité du Liban, Ansaldo Energia, GE Power Systems Oil & Gas κ.α.