Μεταφορές & Logistics


Coswin 8i CMMS: Λειτουργίες διαχείρισης του τροχαίου υλικού, των εγκαταστάσεων και των υποδομών σας.

Το λογισμικό Coswin 8i CMMS προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του στόλου των οχημάτων σας και των υποδομών σας σε όλους τους τομείς.

Λειτουργίες:

  • Κατάσταση Εξοπλισμού
  • Χιλιομετρικές Αποστάσεις και Χρονοδιαγράμματα
  • Κατανάλωση Καυσίμων
  • Διαχείριση Εξοπλισμού με Σειριακούς Αριθμούς
  • Διαχείριση Συμβάσεων και Εγγυήσεων
  • Περιοδικές Συντηρήσεις & Υποχρεώσεις
  • Διαχείριση του Προσωπικού (ικανότητες, ταξίδια, υπεργολάβοι)
  • Διασύνδεση με Συστήματα Ελέγχου για τη Λήψη Προειδοποιήσεων.
  • Το Coswin 8i είναι μια ευέλικτη λύση που μπορεί να εφαρμοστεί τμηματικά, κατάλληλη για απλές ή σύνθετες ανάγκες, όπως εταιρίες με πολλαπλές εγκαταστάσεις.

ΠΕΛΑΤΕΣ:
Fraport Greece, Métro de Singapour, Royal Air Maroc, Air France, SANEF Groupe, Algiers Aiport, Queen Alia Airport (Jordan), TNT Express Worldwide, Cofiroute, Speno, Grand Port Maritime de Dunkerque, Grand Port Maritime du Havre κ.α.