ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ CMMS COSWIN 8i ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ CIMENTERIE NATIONAL ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ CMMS COSWIN 8i ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ CIMENTERIE NATIONAL ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ

May 11, 2015

Η μεγαλύτερη τσιμεντοβιομηχανία του Λιβάνου Cimenterie National επέλεξε το Coswin 8i για την Διαχείριση Συντήρησης των Παραγωγικών της εγκαταστάσεων (Μονάδα Παραγωγής Τσιμέντου, Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής). Η Siveco Hellas ανέλαβε την υλοποίηση του λογισμικού σε συνεργασία με την Siveco Italia (Project Management) και την εταιρία ATMI. Η εφαρμογή του Coswin 8i θα καλύψει τις διαδικασίες Διαχείρισης Εξοπλισμού, Διαχείρισης Αιτημάτων Εργασίας (από την Παραγωγή), Διαχείριση Διορθωτικής Συντήρησης, Διαχείρισης Προληπτικής Συντήρησης, Διαχείρισης Υλικών (διασύνδεση με ERP), Διαχείρισης Προσωπικού.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Few figures

28

years of experience

90000

Coswin users throughout the world

Few figures

1991

creation of Siveco UK

1997

creation of Siveco Italia

2007

creation of Siveco Brasil

2008

creation of Siveco Tunisia

2011

creation of Siveco Benelux