14 ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ COSWIN CMMS.


14 ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ COSWIN CMMS.

April 17, 2017

Η FRAPORT GREECE S.A χρησιμοποιεί το Coswin 8i CMMS για τα 14 περιφερειακά Ελληνικά Αεροδρόμια. Η Διαχείριση Συντήρησης (Διορθωτική, Προληπτική, κ.τ.λ.), η Διαχείριση Εργολάβων, η Διαχείριση Αποθηκών και η Διαχείριση Αιτήσεων Αγοράς πραγματοποιείται από χρήστες που δουλεύουν από 14 περιοχές στην Ελλάδα. Η κεντρική ομάδα συντήρησης οργανώνει το πλάνο των εργασιών συντήρησης και παρακολουθεί την εκτέλεση του από τις ομάδες συντήρησης κάθε αεροδρομίου. Το έργο τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2017.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Few figures

28

years of experience

90000

Coswin users throughout the world

Few figures

1991

creation of Siveco UK

1997

creation of Siveco Italia

2007

creation of Siveco Brasil

2008

creation of Siveco Tunisia

2011

creation of Siveco Benelux