Ειδικές Αναπτύξεις & Διασύνδεση με άλλα συστήματα


Η υπηρεσία αφορά νέα έργα και επεκτάσεις σε υπάρχοντα. Η ανάπτυξη ειδικών λειτουργιών αποτελεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που μπορούν να ολοκληρώσουν τις ειδικές απαιτήσεις κάθε έργου. Το Coswin προσφέρει ένα πλήθος λειτουργιών ως τυποποιημένες λειτουργίες, μερικές φορές είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν ή να προστεθούν ορισμένες λειτουργίες για καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρόνου. Για τον λόγο αυτό, η ομάδα της Siveco προσφέρει ειδικές αναπτύξεις έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως τις εταιρικές διαδικασίες.
Οι ειδικές αναπτύξεις που προσφέρει το Coswin (database triggers, plugins κτλ.) μπορούν να διευρύνουν και να ενδυναμώσουν σημαντικά τις λειτουργικές δυνατότητες της εφαρμογής.

ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΓΚΩΝ

 • Απλοποίηση της χρήσης συγκεκριμένων υποσυστημάτων.
 • Υλοποίηση διαδικασιών που είναι εξειδικευμένες για συγκεκριμένες βιομηχανίες.
 • Χρήση του Coswin ως πηγή πληροφοριών για άλλες εφαρμογές.
 • Χρήση εξωτερικών πηγών συλλογής δεδομένων: ERP, απομακρυσμένα τερματικά, συστήματα BMS.
 • Για την παροχή διασυνδέσεων σε πραγματικό χρόνο ή σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα.
 • ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Ενοποίηση του Coswin στο Πληροφοριακό σας Σύστημα.
 • Εξοικονόμηση χρόνου.
 • Αποφυγή των διπλοεγγραφών δεδομένων.
 • Απλό και φιλικό προς τον χρήστη.
 • Αξιοπιστία των δεδομένων.