Coswin 8i


Επιλέξτε υψηλού επιπέδου συντήρηση με Coswin 8i CMMS !

Σχετικά με το Coswin 8i

Το Coswin 8i είναι μία λύση Διαχείρισης Εξοπλισμού & Εγκαταστάσεων – CMMS (Computer Maintenance Management Solution)/EAM (Enterprise Asset Management) που υποστηρίζει την βελτίωση της οργάνωσης των διαδικασιών συντήρησης καθώς και την απόδοση των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων. Η λύση αυτή θα σας βοηθήσει να μειώσετε τις δαπάνες προμηθειών και τα αποθέματα (ανταλλακτικά, αναλώσιμα κτλ), να αυξήσετε την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού σας και να ενσωματώσετε στο λογισμικό τις εταιρικές σας διαδικασίες.

Η εξειδίκευση της Siveco και των συνεργατών της θα σας βοηθήσει να αποσβέσετε γρήγορα την επένδυσή σας ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης ή του οργανισμού σας καθώς και τον τομέα δραστηριότητάς σας (Βιομηχανία, Υπηρεσίες, Ενέργεια, Υγεία, Μεταφορές, Δημόσιοι Οργανισμοί, Άμυνα κτλ).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ Coswin 8i
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΟ COSWIN 8i, ΕΙΝΑΙ :

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΕΥΕΛΙΚΤΟ
ΓΡΗΓΟΡΟ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ
ΑΠΛΟ
FULL WEB

Αρχιτεκτονική Web

Η αρχιτεκτονική Web του Coswin 8i αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι τελευταίες τεχνολογίες web (JSF, HTML5, Ajax). Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση συνεχώς, από οπουδήποτε μέσω των δημοφιλέστερων Internet browsers. Το χαρακτηριστικό αυτό ελαχιστοποιεί την επιβάρυνση του δικτύου και δεν απαιτεί επένδυση σε ακριβά συστήματα υπολογιστών. Το Coswin 8i μπορεί να εγκατασταθεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα, απλά ή σύνθετα, σε τοπικό ή εκτεταμένο δίκτυο.

Σχεδιασμός & Εργονομία

Το Coswin 8i συγκεντρώνει τις πληροφορίες σε λίγες οθόνες και είναι εύκολο στη χρήση. Το χαρακτηριστικό αυτό κάνει την εφαρμογή του πολύ αποτελεσματική. Στην πραγματικότητα, έχει εφαρμοστεί μία νέα προσέγγιση στην σχεδίαση του λογισμικού, που συνδυάζει την ταχύτητα χρήσης, την εμφάνιση των οθονών, την φιλικότητα και την απλότητα με έναν τρόπο που είναι φυσικός για τον χρήστη. Ο χειρισμός των δεδομένων είναι εύκολος: εισαγωγή δεδομένων και άμεση επεξεργασία όπως στα λογιστικά φύλλα, μαζική ενημέρωση των δεδομένων, άμεσα στατιστικά στοιχεία με το αίτημα του χρήστη και άμεση εξαγωγή των δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Επιπλέον, το Coswin 8i είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο για κάθε προφίλ χρήστη (λεξιλόγιο, διάταξη των οθονών, προσθήκη νέων πεδίων, ορισμός συνδέσεων με εξωτερικές εφαρμογές, πλοήγηση με βάση συναφή δεδομένα).

Δυνατότητα Προσαρμογής

Πολλαπλές εγκαταστάσεις: το Coswin 8i είναι η ιδανική λύση για ταυτόχρονη διαχείριση πολλών εγκαταστάσεων και/ή εταιρειών, δεδομένου ότι κάθε χρήστης βλέπει μόνο συγκεκριμένα στοιχεία για την εγκατάσταση που τον αφορά.
Πολυ-γλωσσικό: το Coswin 8i μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα από διαφορετικές χώρες σε διαφορετικές γλώσσες. Τα δεδομένα και οι οθόνες προσαρμόζονται ανάλογα με το περιβάλλον εργασίας ή το προφίλ του συνδεδεμένου χρήστη.

Αναφορές & Δείκτες Απόδοσης

Με το Coswin 8i, μπορείτε να επεξεργαστείτε αναφορές φιλικές προς το χρήστη, για να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα της συντήρησης και την κατάσταση του εξοπλισμού της εταιρείας, με σκοπό τον καθορισμό ρεαλιστικών οικονομικών και στρατηγικών στόχων. Η Siveco παρέχει έτοιμες αναφορές, αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε και νέες, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Siveco Reports το οποίο είναι ενσωματωμένο στο Coswin.

Ασφάλεια & Ιχνηλασιμότητα

Το Coswin 8i επιτρέπει στις εταιρείες να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και το περιβάλλον. Περιλαμβάνει λειτουργίες, που παρέχουν τη δυνατότητα ελέγχου των κινήσεων των χρηστών (Audit Trail) και την διασφάλιση της πρόσβασης σε δεδομένα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις για την διασφάλιση της ποιότητας, την ιχνηλασιμότητα των ενεργειών στο λογισμικό και την βελτίωση των εσωτερικών της διαδικασιών. Η εταιρία μπορεί επίσης να αξιοποιήσει την λειτουργία των ηλεκτρονικών υπογραφών (π.χ. καλύπτοντας τις ανάγκες της πιστοποίησης 21CFR11 για τον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας).

ΠΡΟΪΌΝΤΑ