ΝΕΟ ΕΡΓΟ COSWIN 8i ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ


ΝΕΟ ΕΡΓΟ COSWIN 8i ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

August 10, 2015

Η εταιρία ADOCIM A.S. είναι η τρίτη εταιρεία του ίδιου ομίλου που επιλέγει το CMMS Coswin 8i. Η συμφωνία περιλαμβάνει την υλοποίηση του Λογισμικού Διαχείρισης Συντήρησης Coswin 8i στα υποσυστήματα της Συντήρησης, Αποθηκών και Προμηθειών, την διασύνδεση με το ERP της εταιρείας, καθώς και με το SCADA (εισαγωγή alarm) και PLC (εισαγωγή σταματημάτων).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Few figures

28

years of experience

90000

Coswin users throughout the world

Few figures

1991

creation of Siveco UK

1997

creation of Siveco Italia

2007

creation of Siveco Brasil

2008

creation of Siveco Tunisia

2011

creation of Siveco Benelux