Η AGT GROUP ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΟ COSWIN 8i ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟ FACILITY MANAGEMENT


Η AGT GROUP ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΟ COSWIN 8i ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟ FACILITY MANAGEMENT

April 4, 2015

Η AGT Group επέλεξε το λογισμικό Coswin 8i για την διαχείριση των εταιρικών της διαδικασιών (Διαχείριση Πελατών, Διαχείριση Συμβολαίων, Διαχείριση Πωλήσεων, Διαχείριση Προσφορών & Αιτημάτων Πελατών, Διαχείριση Προληπτικής Συντήρησης, Διαχείριση Υλικών, Διαχείριση Προμηθειών & Υπηρεσιών). Το Coswin 8i θα αντικαταστήσει το υπάρχον λογισμικό της εταιρίας και θα ενσωματώσει προοδευτικά όλες τις συμβάσεις με τους Πελάτες Facility Management της εταιρίας.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Few figures

28

years of experience

90000

Coswin users throughout the world

Few figures

1991

creation of Siveco UK

1997

creation of Siveco Italia

2007

creation of Siveco Brasil

2008

creation of Siveco Tunisia

2011

creation of Siveco Benelux