ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Coswin 8i ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΥΒΙΔΗΣ Α.Ε.


Η εταιρία ΚΟΥΒΙΔΗΣ Α.Ε. (παραγωγή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Σωλήνων Προστασίας Καλωδίων από πλαστική Α’ ύλη) επέλεξε την Siveco Hellas για την υλοποίηση του Coswin 8i στις διαδικασίες διαχείρισης Συντήρησης Εξοπλισμού (Παραγωγικού και Υποστηρικτικού).