ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Coswin 8i ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ


Η εταιρία USJE Cermentanica είναι η δεύτερη εταιρεία του ίδιου ομίλου που επιλέγει Coswin 8i για τη διαχείριση της συντήρησης. Η συμφωνία περιλαμβάνει την διασύνδεση με το ERP της εταιρείας, καθώς και το SCADA και PLC.