ΝΕΟ ΕΡΓΟ Coswin 8i ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ EPC ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΡΙΑ


Η Siveco Hellas ανέλαβε την υλοποίηση του λογισμικού Διαχείρισης Συντήρησης (CMMS) Coswin για το έργο 8 κινητών αεριοστροβιλικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλγερία. Το έργο μελέτης, προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία των 8 κινητών αεριοστροβιλικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Société Algérienne de Production de l’Electricité (SPE Spa), συμπεριλαμβανομένων των κινητών βοηθητικών συστημάτων (Balance of Plant), συνολικής ισχύος 179,72 MW σε τοπικές συνθήκες, σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στην Αλγερία ανέλαβε η κοινοπραξία GE Energy – Power Projects Limited (θυγατρική του Oομίλου ΜΕΤΚΑ).

Η METKA είναι μια διεθνής εταιρεία κατασκευής εξειδικευμένων ενεργειακών έργων ευρείας κλίμακας, που καλύπτουν το πλήρες φάσμα της Μελέτης Προμήθειας-Κατασκευής (EPC), αλλά και ένας όμιλος βιομηχανικής παραγωγής υψηλής τεχνογνωσίας, με παρουσία στους τομείς Ενέργειας, Υποδομών και Άμυνας. Στον ενεργειακό τομέα (EPC – Μελέτη-Προμήθεια-Κατασκευής), η ΜΕΤΚΑ είναι επικεντρωμένη στις διεθνείς αγορές και δραστηριοποιείται δυναμικά στην ανάληψη μεγάλων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε υψηλής απόδοσης μονάδες φυσικού αερίου, με τεχνολογία Συνδυασμένου Κύκλου.

Η Siveco Hellas ανέλαβε την αποτύπωση του προμηθευόμενου Εξοπλισμού, Ανταλλακτικών και Αναλωσίμων στο λογισμικό Διαχείρισης Συντήρησης (CMMS) Coswin. Πρόσθετα έγινε διασύνδεση των Τεχνικών Αρχείων Τεκμηρίωσης του εξοπλισμού με 3ο λογισμικό Διαχείρισης Εγγράφων (Document Management Software). Το έργο Διαχείρισης Συντήρησης CMMS παρεδόθη από την Siveco Hellas εντός του 3ου τριμήνου του 2014 και αποτελεί επιβεβαίωση της εμπειρίας της εταιρίας να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε έργα CMMS (ανάλυση απαιτήσεων, οργάνωση δεδομένων, προσαρμογή λογισμικού, διαχείριση έργου, συνοδεία στην λειτουργία, τεχνική υποστήριξη) στις περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης και της Αφρικής.